O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi

Dehqonobod tumani xalq ta`limi bo`limi

12-UMUMTA`LIM MAKTABI

Maktab tarixi

Dastlab Shî‘rguzar qishlog‘ida 1930  yilda CHSB ( chalasavodlikni bitirish) bî‘yicha 4 ta qishlog‘da 4 ta maktab ish boshlagan, 8ta î‘qituvchi ishlagan.

  Keyinchalik 1936 yilda maktablarni birlashtirish maqsadida yangi maktab binosi qurilishi boshlanib 1937 yil dekabr oyida 7 yillik maktabga aylantirildi, va unga 16 qî‘shni jamoa shirkat xî‘jaliklariga qarashli qishloqlardan bolalar jalb etildi. 1938 yilda maktabni 42 nafar î‘quvchilar bitiradi. Αshanda bu maktabda 13 nafar î‘qituvchi ishlagan. Maktabga Abdulla Akromov direktorlik qilgan.

  Maktabning birinchi nomi Kalenin bî‘lgan. 1958 yila î‘rta maktabga aylantirilgan. 1964 yilda maktab nomi kosmanavt uchuvchi P. R. Popovich nomiga î‘zgartirilgan. 1991 yilda  Αzbekiston î‘z mustaqilligiga erishgach shu maktabning birinchi î‘qituvchisi bî‘lib ishlagan urush va mehnat faxriysi Nurxon Musayev nomi berildi.

     Shu davrga qadar maktabni bitirgan kî‘plab î‘quvchilardan 4 ta fan doktori, turli oliy î‘quv yurtlarini tugatib har xil jabhalarda mehnat qilib kelmoqda.

     Hozirgi kunda maktabda darslar IInavbatda olib borilmoqda. 2019 -2020 î‘quv yilida 431 nafar î‘quvchi  ta’lim olmoqda. Shu yili oliy î‘quv yurtlariga 30 dan oshiq î‘quvchi î‘qishga kirib talaba degan nomga sazovor bî‘lishdi.

  Αtgan davr mobaynida maktabga quyidagi kishilar rahbarlik qildilar.

1.    Abdulla Akromov 1937- 38y

2.    Musayev Nurxon      1938 – 39 y

3.    Pardayev Abdimurod 1939 – 40 y

4.    Islombek            1940 – 42 y

5.    Qurbonov Chori       1945 - 46

6.    Pardayev Ulash      1946-48 y

7.    Muimov    1948-50y

8.    Alimov Usmon       1950-52y

9.    Tuxtorov Boboyor    1952-53y

10.       Yusupov Norqul    1953-54 y

11.      Saydullayev Husan 1954- 58 y

12.      Bekmurodov Norboy  1958 – 61y

13.      Norqbilov Qondahar 1961 -64 y

14.      Umirov Ergash 1964- 75 y

15.      Mirzaqulov Muso 1975 -80 y

16.      Umirov Ergash 1980- 93y

17.      Mirzaqulov Muso 1993 – 94y

18.       Musayev Qahramon 1994 -99y

19.      Eshqobilov Normurod 1999 – 2002 y

20.      Musayev Qahramon   2002 – 2008 y

21.      Qahhorov Boypî‘lat 2008 – 2010 y

22.      Umirov Abdikomil 2010 – dan buyon boshqarib kelmoqda.